0902 26 29 20

Tháng Chín 24, 2018

Extend Vietnamese Visa

You are the foreigners who are travelling, working and studying in Vietnam but your residential duration almost ends? You want to stay more and extend your […]
Tháng Chín 24, 2018

Gia hạn visa cho người nước ngoài

Bạn là người nước ngoài  đang du lịch, công tác, học tập tại Việt Nam nhưng thời gian tạm trú sắp hết? Bạn muốn ở lại […]
Tháng Chín 24, 2018

Work Permit For Foreigners In Vietnam

To work in Vietnam, the foreigners must apply for work permit. Procedure of applying for work permit as new regulation includes: Foreign criminal record with stamp […]
Tháng Chín 24, 2018

Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Để có thể làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài bắt buộc phải xin giấy phép lao động. Hồ sơ cấp mới giấy phép lao […]
Tháng Chín 24, 2018

Vietnamese Residential Card For Foreigners

Residential card is a long-term visa which is issued by Vietnam Immigration Management Organization (Department or Office) for the foreigners who are the investors or the […]
Tháng Chín 24, 2018

Thẻ tạm trú Việt Nam cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú là một loại thị thực dài hạn có thời hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam (Cục quản […]
Tháng Chín 24, 2018

Foreigners Applying For Vietnamese Approval Letter

Happyvisa provides the service of applying for Vietnamese approval letter for foreigners who want to entry Vietnam to travel, work, visit relatives/acquaintances, invest or study abroad. […]
Tháng Chín 24, 2018

Xin công văn nhập cảnh vào Việt Nam cho người nước ngoài

Happyvisa cung cấp dịch vụ xin công văn nhập cảnh vào Việt Nam cho người mang quốc tịch nước ngoài đang có nhu cầu nhập cảnh […]
Tháng Tám 26, 2020

Gia hạn visa cho người nước ngoài ở Việt Nam mùa Covid

Bạn là người nước ngoài đang công tác tại Việt Nam mà visa của bạn đang sắp hết hạn. Do tình hình dịch Covid đang diễn […]
Du học Hàn Quốc